Velg en side

HJELP VANSKELIGSTILTE PÅ GRAN CANARIA

NABOHJELPENS VENNER

Nabohjelpens Venner er en ideell organisasjon som driver pengeinnsamling for Nabohjelpen i Mogán, Gran Canaria. Også kalt Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán Nabohjelpen.

 

Make a Donation
 Hjelp GRAN CANARIA

NABOHJELPENS VENNER

GRAN CANARIA

Mange nordmenn har feriehus eller ferierer regelmessig på Gran Canaria. De har god kontakt med den lokale befolkningen som nå, mer enn noen gang, trenger hjelp i en tid med korona og stor arbeidsledighet.

Mange ønsker derfor å bidra til Nabohjelpen på Gran Canaria i det fantastiske arbeidet som gjøres for å hjelpe de som trenger det mest.

ENKELT

Nabohjelpens Venner er en organisasjon opprettet for å inspirere til donasjoner og ikke minst gjøre det enklere å gi bidrag i praksis.

Innsamlede midler går uavkortet til Nabohjelpen på Gran Canaria.

GI DITT BIDRAG VIA VIPPS:

663 110

ELLER NORSK BANKKONTO:

1506 61 90436

HVA GJØR NABOHJELPEN

NABOHJELPEN

MATUTLEVERING

I samarbeid med matbanken i Las Palmas står de for den ukentlige matudelingen til hundrevis av vanskeligstilte familier i regionen.

KLÆR

Mottar donasjoner av klær som blir omfordelt til de som trenger det mest.

HJELPEMIDLER

Mange lokale sliter med handikap, men har ikke vesentlige hjelpemidler fra det offentlige da de er falt utenfor systemet, eller ikke har krav på. Mange nordmenn og andre leverer inn sine hjelpemidler når de ikke lengre trengs slik at disse kommer andre til gode.

MØBLER OG INVENTAR

Mottar donasjoner av møbler, inventar, typisk fra hoteller og private som pusser opp. Disse blir omfordelt til noen som trenger det sårt. Ofte kan det være familier som har mistet bosted, og man har satt i stand enkle hytter som de kan bo i. Ofte mangler disse kjøkken og bad, og ved å bruke donert inventar kan frivillige gjøre disse enkle hyttene beboelige.

Nabohjelpen flyttet i desember 2020 inn i nye lokaler, like bak de gamle i sentrum av Arguineguín.

Spørsmål og Svar

Hva er Nabohjelpen?

Nabohjelpen er en selvstendig ideell organisasjon, men samarbeider med The Food Bank of Las Palmas (Banco de Alimentos de Las Palmas) som er medlem av European Food Banks Federation

Nabohjelpen er utgått fra den lokale velforeningen stiftet 1993 i Arguineguin, består utelukkende av frivillige, og hjelper et stort antall familier hver uke. Siden 2008 har de distribuert enkle matvarer og andre nødvendige artikler til vanskeligstilte. Organisasjonen samler også inn andre nødvendige hjelpemidler/møbler.  

Matvarer hentes ukentlig fra food bank i Las Palmas, men det kommer også fra lokale givere, både bedrifter og privatpersoner. For eksempel har lokale supermarkeder vært solide bidragsytere, samt den internasjonale fotballspilleren David Silva som selv kommer fra Arguineguín. 

Nabohjelpen går under flere navn. På engelsk kalles den gjerne “The Food Project”, det offisielle navnet er “Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán Nabohjelpen”. Organisasjonen er registrert og regnskapspliktig.

Nabohjelpen har mottatt The Canary Awards for 2017, 2019 og 2020.

Hva er Nabohjelpens Venner (NV)?

Foreningen har til formål å samle inn midler til støtte for Nabohjelpen, Arguineguin, Gran Canaria, region Las Palmas, Spania. Formålet skal oppnås gjennom å oppfordre alle som har et forhold til Gran Canaria til å gi små eller store månedlige bidrag til foreningens bankkonto.

Ved å ha en registrert norsk forening blir det mer praktisk for nordmenn å støtte den spanske organisasjonen, da den har norsk bankkonto og VIPPS. 

Innsamlede bidrag overføres månedlig til Nabohjelpens konto på Gran Canaria. Bare bankenes kostnader trekkes ifra.

Betyr ikke dette mere byråkrati, økte avgifter og kostnader?

Tvert i mot. Alternativene metoder har hatt større avgifter og kostnader. NV har et styre og autorisert regnskapsfører som jobber uten kostnader for å støtte vanskeligstilte på Gran Canaria i en vanskelig tid.

Bidrag går i sin helhet direkte til Nabohjelpen på Gran Canaria. De eneste kostnadene er finansielle kostnader pålagt av bankene. Disse er minimale. 

Kan man som bedrifter få faktura?

Bedrifter kan få kvittering på sine bidrag som kan regnskapsføres. Ta kontakt.

Hvorfor trenger Nabohjelpen pengestøtte hvis de bare deler ut mat?

Organisasjonen hjelper også med andre ting enn bare matutdelinger, og noen ganger er de i manko på bestemte typer mat, for eksempel melk. Og i spesielle situasjoner hjelper de familiemedlemmer med busskort hvis de feks må ta vare på syke familiemedlemmer, og andre lignende situasjoner. Så økonomisk støtte kommer også godt med. Samt at etter at de mistet lokalene gitt dem av kommunen da de skulle rives, er de nå tvunget til å leie lokaler. Foreløpig får de offentlig støtte som skal dekke husleien, men det er ingen garanti for at det vil fortsette. Ingen organisasjon kan klare seg helt uten utgifter, så økonomisk støtte kommer godt med.

Hvilken garanti har jeg for at pengene kommer frem?

Nabohjelpens venner er registrert i Brønnøysundregisteret, alle midler går via VIPPS og bankkonto, og kontrolleres av autorisert regnskapsfører som sitter som leder av styret. Styret har ytterligere to personer. Alle har solid forankring i det norske samfunnet i Arguineguin og velkjent som aktive i sosiale medier. Regnskaper vil bli lagt ut offentlig.

Er NV registrert i Brønnøysundregisteret?

Ja, klikk link for å se registreringen:

Nabohjelpens Venner – Org, nr 926 580 426

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=926580426

 

Aktivitet/bransje:

Foreningen har som formål å samle inn penger til støtte for  Nabohjelpen i Arguineguin, Gran Canaria, Spania. Formålet skal oppnås  gjennom å oppfordre alle som har et forhold til Gran Canaria, til å gi  små eller store månedlige bidrag til foreningens bankkonto. 

 

Næringskode(r):

94.991  Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

 

Sektorkode:

7000 Ideelle organisasjoner

Hvorfor egen forening når man bare kan lage en “Spleis”?

Spleis er flott, men det gir dårlig sikkerhet og rutiner. Sparebank1 som driver spleis-sidene, påfører også en del avgifter og den som står ansvarlig kan havne i en skvis av skattemyndighetene. Som norsk forening med autorisert regnskapsfører er dette en langt bedre og sikrere modell når store beløp skal samles inn.

Hvem sitter i styret?

Styreleder er Karianne Kristiansen Lund,  autorisert regnskapsfører. Daglig leder av Karianne Kristiansen Regnskap AS (Sandefjord) stiftet 2003, samt Gran Canaria Ferieboliger.

Per Arve Gran Carlsen – pensjonist, friluftsmann og aktiv i sosiale medier for lokale miljøer på Gran Canaria.

Bård Ove Myhr – fastboende på Gran Canaria, frilansjournalist, og aktiv i sosiale medier med basis i Gran Canaria.

Frivillige organiserer matvarer før utdeling i de nye lokalene i Arguineguín.

Share This