Velg en side

HJELP VANSKELIGSTILTE PÅ GRAN CANARIA

NABOHJELPENS VENNER

Nabohjelpens Venner er en ideell organisasjon som driver pengeinnsamling for Nabohjelpen i Mogán, Gran Canaria. 

 

 Hjelp GRAN CANARIA

NABOHJELPENS VENNER

 Hjelp GRAN CANARIA

NABOHJELPENS VENNER

HJELP GRAN CANARIA

Mange nordmenn har feriehus eller ferierer regelmessig på Gran Canaria. De har god kontakt med den lokale befolkningen som nå, mer enn noen gang, trenger hjelp i en tid med korona og stor arbeidsledighet.

Mange ønsker derfor å bidra til Nabohjelpen på Gran Canaria, også kalt Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán Nabohjelpen, og støtte dem i det fantastiske arbeidet de gjør for å hjelpe de som trenger det mest.

VIPPS – ENKELT OG GREIT

Nabohjelpens Venner er en organisasjon opprettet for å inspirere til donasjoner og ikke minst gjøre det enklere å gi bidrag i praksis ved å bruke VIPPS.

Dette er dugnad. Innsamlede midler går uavkortet til Nabohjelpen på Gran Canaria. Eneste kostnad er vipps og bankenes omkostninger.

GI DITT BIDRAG VIA VIPPS:

663 110

ELLER NORSK BANKKONTO:

1506 61 90436

HVA GJØR

NABOHJELPEN

MATUTLEVERING

I samarbeid med matbanken i Las Palmas står de for den ukentlige matudelingen til hundrevis av vanskeligstilte familier i regionen. De mottar også mat fra lokale leverandører som Spar og Hiperdino, samt mindre aktører.

KLÆR

Private donasjoner av klær blir omfordelt til de som trenger det mest.

HJELPEMIDLER

Mange lokale sliter med handikap, men har ikke vesentlige hjelpemidler fra det offentlige da de er falt utenfor systemet, eller ikke har krav på. Mange nordmenn og andre leverer inn sine hjelpemidler når de ikke lengre trengs slik at disse kommer andre til gode.

MØBLER OG INVENTAR

Mottar donasjoner av møbler, inventar, typisk fra hoteller og private som pusser opp. Disse blir omfordelt til noen som trenger det sårt. Ofte kan det være familier som har mistet bosted, og man har satt i stand enkle hytter som de kan bo i. Ofte mangler disse kjøkken og bad, og ved å bruke donert inventar kan frivillige gjøre disse enkle hyttene beboelige.

?

SPØRSMÅL OG SVAR OM

NABOHJELPEN

Hvem er vi

En gruppe bekymrede personer som aktivt deltar i å forbedre livskvaliteten for våre medborgere på Gran Canaria. Naboforeningen i Las Lomas de Arguineguín ble etablert i 1993 og arbeider for å finne levedyktige løsninger på ulike spørsmål som involverer sosiale problemer, miljøet, forbrukernes rettigheter, folkehelse osv. De er en lokal organisasjon, men jobber generelt på tvers av lokalsamfunn over hele øya.

Vi koordinerer med flere andre organisasjoner som det norske samfunnet Mogán (består av flere fantastisk rause og omsorgsfulle grupper og klubber), The Food Bank of Las Palmas (European Federation of Food Banks), det irske katolske samfunnet i Puerto Rico, Røde Kors, CAIPSHO hjemløse tilfluktssted i San Fernando, osv …

Hva gjør vi

Vi har distribuert grunnleggende matvarer og andre gjenstander til trengende familier som henvender seg til oss siden 2008. Vi samler inn og distribuerer mat og finansielle donasjoner, klær, møbler, husholdningsartikler av alle typer som fremdeles er i brukbar tilstand.

Vi har også et team av frivillige som gir språktimer gratis til alle interesserte, i et forsøk på å forbedre mulighetene for å finne en jobb. Foreløpig tilbyr vi spansk for utlendinger, engelsk, tysk og norsk.

Hvem gjør vi det for

Personer som dokumenterer behov ved hjelp av arbeidsledighetspapirer, gjeld (pantelån, leie) og som identifiserer familiemedlemmer under deres ansvar, etc., sertifisert av Council Social Workers.

Vi jobber med et bredt utvalg av mennesker som trenger hjelp, av alle aldre, bakgrunn, nasjonaliteter, og hver familie er forskjellig i sine behov.

Noen er pensjonister med utilstrekkelig pensjon, andre er u- eller underarbeidede; funksjonshemmede eller syke; alenemødre uten fordeler eller støtte; folk som ikke kan jobbe på grunn av mangel på fullført immigrasjon, osv. Noen er hjemløse, narkomane, tidligere fengslede. Omtrent 20% er utenlanske statsborgere.

Hvordan gjør vi det

Med tålmodighet, utholdenhet, omsorg, tro og vennlighet prøver vi å hjelpe alle som nærmer oss å gjenvinne håp og holde seg sunne. Vårt mål er at familiene skal komme tilbake til uavhengighet så snart som mulig

Hvem hjelper oss

Vi mottar donasjoner fra mange forskjellige grupper og selskaper, i form av både fond og matvarer. Vi godtar alt spiselig innen salgsdato, hvis det er pakket (unntatt frukt og grønnsaker som vi kan ta upakket, hvis det fortsatt er spiselig).

Vi tar ikke imot tilberedt mat med mindre i en slags pakke eller beholder. Vi har ikke lov til å distribuere matrester, upakkede (unntatt for grønnsaker og frukt) eller utgåtte matvarer.

?

Nabohjelpen flyttet i desember 2020 inn i nye lokaler, like bak de gamle, i sentrum av Arguineguín.

Nabohjelpen flyttet i desember 2020 inn i nye lokaler, like bak de gamle, i sentrum av Arguineguín.

Spørsmål og Svar

Hva er Nabohjelpen?

Nabohjelpen er en selvstendig ideell organisasjon, men samarbeider med The Food Bank of Las Palmas (Banco de Alimentos de Las Palmas) som er medlem av European Food Banks Federation

Nabohjelpen er utgått fra den lokale velforeningen stiftet 1993 i Arguineguin, består utelukkende av frivillige, og hjelper et stort antall familier hver uke. Siden 2008 har de distribuert enkle matvarer og andre nødvendige artikler til vanskeligstilte. Organisasjonen samler også inn andre nødvendige hjelpemidler/møbler.  

Matvarer hentes ukentlig fra food bank i Las Palmas, men det kommer også fra lokale givere, både bedrifter og privatpersoner. For eksempel har lokale supermarkeder vært solide bidragsytere, samt den internasjonale fotballspilleren David Silva som selv kommer fra Arguineguín. 

Nabohjelpen går under flere navn. På engelsk kalles den gjerne “The Food Project”, det offisielle navnet er “Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán Nabohjelpen”. Organisasjonen er registrert og regnskapspliktig.

Nabohjelpen har mottatt The Canary Awards for 2017, 2019 og 2020.

Hva er Nabohjelpens Venner (NV)?

Foreningen har til formål å samle inn midler til støtte for Nabohjelpen, Arguineguin, Gran Canaria, region Las Palmas, Spania. Formålet skal oppnås gjennom å oppfordre alle som har et forhold til Gran Canaria til å gi små eller store månedlige bidrag til foreningens bankkonto.

Ved å ha en registrert norsk forening blir det mer praktisk for nordmenn å støtte den spanske organisasjonen, da den har norsk bankkonto og VIPPS. 

Innsamlede bidrag overføres månedlig til Nabohjelpens konto på Gran Canaria. Bare bankenes kostnader trekkes ifra.

Betyr ikke dette mere byråkrati, økte avgifter og kostnader?

Tvert i mot. Alternativene metoder har hatt større avgifter og kostnader. NV har et styre og autorisert regnskapsfører som jobber uten kostnader for å støtte vanskeligstilte på Gran Canaria i en vanskelig tid.

Bidrag går i sin helhet direkte til Nabohjelpen på Gran Canaria. De eneste kostnadene er finansielle kostnader pålagt av bankene. Disse er minimale. 

Kan man som bedrifter få faktura?

Bedrifter kan få kvittering på sine bidrag som kan regnskapsføres. Ta kontakt.

Hvorfor trenger Nabohjelpen pengestøtte hvis de bare deler ut mat?

Organisasjonen hjelper også med andre ting enn bare matutdelinger, og noen ganger er de i manko på bestemte typer mat, for eksempel melk. Og i spesielle situasjoner hjelper de familiemedlemmer med busskort hvis de feks må ta vare på syke familiemedlemmer, og andre lignende situasjoner. Så økonomisk støtte kommer også godt med. Samt at etter at de mistet lokalene gitt dem av kommunen da de skulle rives, er de nå tvunget til å leie lokaler. Foreløpig får de offentlig støtte som skal dekke husleien, men det er ingen garanti for at det vil fortsette. Ingen organisasjon kan klare seg helt uten utgifter, så økonomisk støtte kommer godt med.

Hvilken garanti har jeg for at pengene kommer frem?

Nabohjelpens venner er registrert i Brønnøysundregisteret, alle midler går via VIPPS og bankkonto, og kontrolleres av autorisert regnskapsfører som sitter som leder av styret. Styret har ytterligere to personer. Alle har solid forankring i det norske samfunnet i Arguineguin og velkjent som aktive i sosiale medier. Regnskaper vil bli lagt ut offentlig.

Er NV registrert i Brønnøysundregisteret?

Ja, klikk link for å se registreringen:

Nabohjelpens Venner – Org, nr 926 580 426

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=926580426

 

Aktivitet/bransje:

Foreningen har som formål å samle inn penger til støtte for  Nabohjelpen i Arguineguin, Gran Canaria, Spania. Formålet skal oppnås  gjennom å oppfordre alle som har et forhold til Gran Canaria, til å gi  små eller store månedlige bidrag til foreningens bankkonto. 

 

Næringskode(r):

94.991  Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

 

Sektorkode:

7000 Ideelle organisasjoner

Hvorfor egen forening når man bare kan lage en “Spleis”?

Spleis er flott, men det gir dårlig sikkerhet og rutiner. Sparebank1 som driver spleis-sidene, påfører også en del avgifter og den som står ansvarlig kan havne i en skvis av skattemyndighetene. Som norsk forening med autorisert regnskapsfører er dette en langt bedre og sikrere modell når store beløp skal samles inn.

Hvem sitter i styret?

Styreleder er Karianne Kristiansen Lund,  autorisert regnskapsfører. Daglig leder av Karianne Kristiansen Regnskap AS (Sandefjord) stiftet 2003, samt Gran Canaria Ferieboliger.

Per Arve Gran Carlsen – pensjonist, friluftsmann og aktiv i sosiale medier for lokale miljøer på Gran Canaria.

Bård Ove Myhr – fastboende på Gran Canaria, frilansjournalist, og aktiv i sosiale medier med basis i Gran Canaria.

Har NV vedtekter?

Ja, det er også et krav for registrerte foreninger. 

Vedtekter

1 Foreningens navn

Foreningens navn er Nabohjelpens Venner

2 Formål

Foreningen har til formål å samle inn midler til støtte for Nabohjelpen, Arguineguin, Gran Canaria, region Las Palmas, Spania.

Formålet skal oppnås gjennom å oppfordre alle som har et forhold til Gran Canaria til å gi små eller store månedlige bidrag til foreningens bankkonto.

3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

4 Medlemmer

Foreningen skal ikke ha medlemmer foruten 3 – tre styremdelemmer

5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Styremedlemmene har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle årsmelding

Behandle revidert regnskap 

Behandle innkomne forslag 

Vedta budsjett hvis nødvendig/formålstjenlig

Velge leder

Velge styremedlemmer

Velge eventuelle varamedlemmer

Velge revisor

8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

9 Styret

Foreningen har et styre på 3 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

Iverksette årsmøtebestemmelser

Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og

utarbeide instruks for disse

Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende

instrukser og bestemmelser

Representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

10 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. Minst 2 av 3 skal signere.

11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Frivillige organiserer matvarer før utdeling i de nye lokalene i Arguineguín.

Vi ser hvordan utviklingen har vært her nede med permitteringer, frafall av arbeidsplasser og økning i fattigdom. Vi som bor i Norge er så heldige å ha et stort støtteapparat rundt oss når krisen rammer. Noe slikt er ikke tilstede her på øya.

Karianne Kristiansen Lund

Autorisert Regnskapsfører

Karianne er 63 år og har reist regelmessig til Gran Canaria siden 1983.  Hun har drevet sitt eget regnskapsbyrå KK Regnskap / Accountor Sandefjord siden 2003.

Sammen med ektefellen startet de  Gran Canaria Ferieboliger i 2009 hvor de tilbyr kortidsleie av ferieleiligher med kontorfasiliteter for andre som også ønsker å bruke øya som sitt arbeidssted i kortere perioder.
Nå bygger de et nytt kompleks i Loma Dos-dalen i Arguineguín.

Per Arve er 67 år og også bosatt i Sandefjord når han ikke er på Gran Canaria da. Den pendlende pensjonisten tilbringer store deler av året på øya etter an gikk av jobb etter mange år i Aker Drilling og Transocean.

Og dagene på Gran Canaria går som regel til å bestige en fjelltopp eller to sammen med sin ektefelle gjennom nesten et halv århundre. Han deler ivrig sine fjellopplevelser på facebookgruppen for fjellvandrere på Gran Canaria som han administrer.

Vi har fått fattigdom helt inn på oss på et sted vi liker å være, og man skal ikke tåle så inderlig vel, den krise som ikke rammer en selv.

Per Arve Gran Carlsen

Pendlende Pensjonist

Nabohjelpen utretter SÅ mye for de lokale familiene i denne krisen. Tenk hva de kan utrette om de får litt mere økonomisk hjelp.

Bård Ove Myhr

Freelance journalist og fotograf

Bård Ove er 50 år og har bodd fast på Gran Canaria siden 2001 da han flyttet ned pga dårlig helse. På Gran Canaria jobber han som fotograf og freelance journalist og har dekket saker for blant annet VG og TV2.

 

Bård Ove var fotograf på boka Gran Canarias beste – 66 håndplukkede opplevelser, og er ellers kjent for å være svært aktiv i sosiale medier på Gran Canaria.

Hvor finner jeg mer informasjon om Nabohjelpen

Nabohjelpen legger selv ut informasjon på engelsk og spansk. Du finner både spansk og engelsk under.
Mer oppdatert informasjon finner du på facebook.

Hvordan kan jeg bidra?

 

Hvis du ønsker å bidra utover å gi økonomisk støtte kan du gi klær og materialer til Nabohjelpen. Det kan for øyeblikket påligge restriksjoner på grunn av Covid, så ta gjerne kontakt på forhånd.

Prosjektet trenger frivillige til å samle inn penger, samle matvarer, levere donasjoner til anlegget sitt, samle varer som brød fra bakerier på slutten av dagen og fryse det til distribusjon frosset på tirsdager, for å informere dem om tilgjengelig mat som de kunne distribuere, for å hjelpe de som trenger det, til å gjenopprette sin uavhengighet ved hjelp av verdig arbeid, hvis du er ute etter en renholder, en barnevakt, en vaktmester for eldre, til og med på deltid eller nå og igjen, kan dette hjelpe noen til å lage noen penger som vil hjelpe dem å føle seg produktive og redusere gjelden.

De har et program kalt “Adopt a Family” – enkeltpersoner kan forplikte seg til å dekke visse grunnleggende utgifter for en familie (eller en bestemt person), for eksempel deres verktøy, osv. For et hvilket som helst beløp du velger, eller hjelpe ved å dekke utgifter. til skolebøker for barn, antrekk til skole, tannlegekostnader osv.

En gruppe pensjonerte damer («Hattedamene») sponser baby- og barnemat til over 60 barn, mellom nyfødte og 12 år, når det er tilgjengelige midler, kjøpes bleier til barn under 3 år. De hjelper også universitetsstudenter med å kunne fortsette studiene og bidrar til betaling av andre kurs som vil bidra til en person får ansettelse.

Nettverket av frivillige

 

Man kan også melde seg inn i gruppa for nettverket av frivillige på Gran Canaria.  Det er ikke direkte tilknyttet Nabohjelpen, men her er det ingen skarpe linjer og alt går på å hjelpe de som trenger hjelp uansett hvor de bor eller hvor de kommer fra.

Voulunteers Network Gran Canaria

Volunteers Network aims to assist communication between volunteer groups on Gran Canaria.
Under the policy of «where there is a need there is a way» we aim to bring together those with something to offer and those with a dream or a need.
From second-hand books, clothes, furniture, to time on your hands and a skill, we will attempt to provide a rapid response forum bringing together donors and organizations.
Where possible we would like to fulfill wishes for disadvantaged children and young people.

Donere mat og klær

Ønsker du å donere mat, klær eller annet kan du levere dette direkte til Nabohjelpen i Arguineguin. Lokalet deres er betjent mandag-fredag 09-12.

Du finner lokalene i sentrum av Arguineguín, i Calle Pedro Perdomo, 9. (se kartet under, rød markør)

Det foregår utdeling av mat tirsdag ettermiddag/kveld, samt onsdag formiddag. Prøv å unngå disse tidspunktene da det kan være hektisk.

Donere møbler og invetar

Hvis du har møbler og invetar som du ønsker å donere, ev annet som må hentes, kan du ta kontakt. Send gjerne bilder av det som doneres slik at riktig transport kan arrangeres. Ta enten kontakt direkte med Jenni eller med oss og vi kan videreformidle.

Jenni (fb messenger).

Nabohjelpens Venner (fb messenger)

123movies
google embed map